Program výhod

Medzi základné výhody poskytované firemným zákazníkom patria okrem iných aj:
  • cenové zvýhodnenie prí kúpe nového vozidla
  • cenové zvýhodnenie servisných služieb
  • individuálna ponuka financovania vozidiel a servisných služieb
  • odvoz a spätný dovoz servisovaných vozidiel
  • individuálna kalkulácia prevádzkových nákladov počas celej doby prevádzky
  • poradenstvo v oblasti vozového parku
  • rámcová zmluva zabezpečujúca zvýhodnené podmienky v rámci celej siete autorizovaných predajcov


Cieľom našeho programu individuálnej starostlivosti je poskytnúť zákazníkom maximálnu úžitkovú hodnotu.
Konkrétna forma a rozsah poskytnutej starostlivosti a výhod závisí od kategórie zákazníka, rozsahu spolupráce a na individuálnom posúdení.
Sme pripravený spracovať konkrétnu ponuku od prípadu k prípadu.

Pre uľahčenie ponúkame vyplnenie priloženého formulára:

SPOLOČNOSŤ
:*
:*
:*
:*
:*
:*
:*
 
KONTAKTNÁ OSOBA
:*
:*
:
 
:*
:*
 
:*
:
Bratislava Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj
Kliknutím do mapy vyberte kraj a potom označte, u akého predajcu Fiat chcete testovacie jazdu absolvovať.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem spoločnosti FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o., Madarász Viktor u 47 A-B., H-1138 Budapest, IČO: 31 344 143 v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov na marketingové účely, t.j. najmä na zasielanie obchodných oznámení, newsletteru a na ponúkanie tovarov a služieb, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Picabo.cz, a.s., so sídlom Africká 434/11, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 284 78 649. Zároveň udeľujem v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách svoj súhlas so zasielaním obchodných a marketingových informácií aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónu alebo faxom. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú (t.j. do odvolania). Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. alebo emailom na adresu fiat@fiat.sk, a ďalej tiež práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z., t.j. najmä právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, atď. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do sídla spoločnosti FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. alebo na vyššie uvedenú emailovú adresu.