Design story

Príbehom sa tiahne historická línia, ktorá spája rôzne okamihy a udalosti. Zaznamenáva aj prínos jednotlivých osobností a verne opisuje vývoj vozidla.

Počnúc dizajnérom pôvodnej päťstovky Dante Giacosom a končiac súčasným dizajnom Fiatu pod vedením Roberta Giolita - autora novej päťstovky - je tu zrejmá nepretržitá snaha navrhovať technicky a štylisticky výnimočné vozidla, ako aj ctiť nadanie pre tvorivosť, ktoré stojí za celosvetovým úspechom talianskeho dizajnu.

Jedine vďaka tomuto prístupu mohli vzniknúť vozidlá ako Fiat 600 Multipla (1956), Fiat 500 (1967), Fiat 127 (1972), Fiat Panda (1980), Fiat Uno (1983) alebo nová Multipla (1998). Vozidlá, ktoré boli prvé svojho druhu a predstavovali skutočné medzníky v histórii značky Fiat. Prvý z nich, model 600 Multipla z roku 1956, zohral dôležitú úlohu aj v projekte 500L. Predstavoval akýsi dávny vzor univerzálnosti a optimálneho využitia priestoru.

 

Projekt Fiat 500L

Fiat 500L je postavený na novej platforme Fiatu určenej pre segment B. Vďaka svojej inovatívnej koncepcii mieri k veľmi širokému a rôznorodému spektru zákazníkov. Model 500L má navyše všetky predpoklady k tomu, aby v oblasti komfortu a využitia vnútorného priestoru stanovil vo svojom segmente úplne nové meradlá.