Skip to content Skip to navigation
Placeholder image

TECHNOLÓGIE

Nová 500 «la Prima» bude prvým malým vozidlom s autonómnym riadením
2. úrovne, čo znamená väčšiu bezpečnosť v mestskej prevádzke. Vaše vozidlo bude vaším dôveryhodným spolujazdcom: zrýchli, zabrzdí a bude samočinne udržiavať jazdný pruh.
SPOLUJAZDEC FIAT

Nová 500 «la Prima» vám umožní jazdiť jemnejšie mnohými spôsobmi. Najskôr si vozidlo prečíta dopravné značky a navrhne vám rýchlosť, akú by ste mali na konkrétnej ceste udržiavať. Po tomto nastavení bude vozidlo udržiavať rýchlosť a odstup od vpredu idúcich vozidiel (v rýchlosti cez 30 km/h), bude vás udržiavať uprostred jazdného pruhu (v rýchlosti cez 60 km/h) a samočinne zastaví v prípade, že to bude premávka vyžadovať.

JEDNODUCHŠIE PARKOVANIE

S novou 500 «la Prima» sa vám pri parkovaní už nemôže stať, že by ste narazili do vozidla alebo inej prekážky.

Jedenásť senzorov rozmiestnených vpredu, na bokoch a vzadu sleduje vaše vozidlo zo všetkých strán a v rýchlosti pod 13 km/h vám odhalia akúkoľvek prekážku okolo vás informujú vás o ich blízkosti.
ŽIADNE MŔTVE UHLY
Pri rýchlejšej jazde medzi 15 a 140 km/h bude nová 500 «la Prima» pomocou ultrazvukových snímačov sledovať objekty nachádzajúce sa v mŕtvych uhloch vozidla na oboch stranách a tiež za ním, a upozorní vás na ne pomocou zvukového signálu a svetelnej výstrahy na vonkajšom spätnom zrkadle.
ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA
Zadná parkovacia kamera sprostredkováva obraz všetkého, čo sa nachádza za vami, a to na obrazovke multimediálneho systému s vysokým rozlíšením. Obraz je premietaný vrátane dynamických navádzacích liniek a grafiky stredovej čiary upravujúcej sa na základe otáčania volantom, čo pomáha lepšie vnímať vzdialenosť za vozidlom aj jeho smer.
BRZDY PRE VÁS
Nová 500 «la Prima» dokáže zabrzdiť sama s cieľom zabrániť kolízii alebo aspoň zmierniť následky stretu s chodcom alebo cyklistom, a to až do rýchlosti 130 km/h. Najprv vás upozorní akustickou a vizuálnou výstrahou na prístrojovom paneli a ak nebudete reagovať, systém začne brzdenie sám, aby nehode zabránil alebo aspoň zmiernil jej následky.
UDRŽIAVA VÁS V BDELOSTI
Nová 500 «la Prima» vám pomôže zabrániť nechcenému zdriemnutiu za volantom. Systém dokáže zaznamenať počiatočné známky únavy sledovaním bočného pohybu vozidla a v prípade potreby vám odporučí prestávku. Vodič je upozornený zvukovou aj vizuálnou výstrahou na prístrojovom paneli.
UDRŽÍ VÁS V SPRÁVNOM SMERE
Nová 500 «la Prima» vám pomôže zabrániť nechcenému prekročeniu hraníc jazdného pruhu, udrží vás v správnom smere aktívnym zásahom do riadenia a ochráni tak vás aj ostatných cestujúcich pred nebezpečenstvom. Ak systém zistí, že vozidlo neúmyselne opúšťa jazdný pruh, upozorní vás vizuálnou a zvukovou výstrahou a takisto miernou vibráciou vo volante s cieľom zabezpečiť správnu korekciu volantom.
NÚDZOVÉ VOLANIE
V prípade vážnej nehody s aktiváciou airbagov bude z palubného systému novej 500 «la Prima» uskutočnené núdzové volanie na medzinárodnú linku pomoci 112. Medzitým bude okamžite odoslaná vaša presná poloha a stav vozidla, čo umožní rýchlejšiu záchranu. Tlačidlo SOS bude ľahko dostupné pred vnútorným spätným zrkadlom, aby ste v prípade potreby mohli ľahšie požiadať o pomoc.
Fotografie sú iba ilustratívne. Predaj vozidiel je plánovaný na október 2020.