Skip to content Skip to navigation
  EXPERIENCE THE ART OF SOUND

  NOVÁ 500 LA PRIMA

  Aby sme pozdvihli zážitok z hudby v automobile na novú úroveň, spojili sme sa s najlepšími expertmi. Zvukoví technici JBL vytvorili ozvučovací systém premium, ktorý zabezpečuje najlepšiu akustiku a najlepší zvuk pre každý žáner hudby. Štyri virtuálne pódiá, štyri jedinečné vyladenia zvuku a nekonečné možnosti ako si vychutnať jazdu. La Prima je špičkovou a najbohatšie vybavenou verziou nového radu 500, ktorá kombinuje najlepšie prvky komfortu a technológie.
  INSPI(RED) BY HUMAN NATURE 

  (RED): INŠPIROVANÁ ĽUDSKOU RODINOU

  (RED) a Fiat: jedinečné partnerstvo, ktoré vedie boj proti pandémiám pri každej kúpe vozidla rodiny Fiat (500) RED a vytvára tak najetickejší a najvýznamnejší rad. (RED) je organizácia, ktorá bojuje s globálnymi zdravotnými hrozbami, akými sú AIDS a COVID. Nákup produktu (RED) predstavuje súčasne dar Globálnemu fondu na podporu prevencie, liečby, poradenstva, testovania, vzdelávania a opatrovateľskej služby pre komunity, ktoré to najviac potrebujú. Preto sme sa hrdo pripojili k tejto iniciatíve a vytvorili modely Fiat (500) RED aby ste mohli byť jej súčasťou. Fiat, Jeep a RAM sa v spolupráci s organizáciou (RED) zaviazali v rokoch 2021 – 2023 prispieť do Globálneho fondu minimálne 4 miliónmi USD na pomoc v boji proti zdravotným krízam, akými sú COVID a AIDS. Každé vozidlo (FIAT) RED je produkt (RED) a súčasť tohto záväzku.