Skip to content Skip to navigation

    NAJMODERNEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

    Dôveryhodný spolujazdec, ktorý vždy stojí pri vás:  500 Hatchback, Cabrio a 3+1 sú prvými malými elektrickými automobilmi, ktoré umožňujú asistovanú jazdu úrovne Level 2, čo znamená väčšiu bezpečnosť v mestskej premávke. Dostupné na želanie.