Skip to content Skip to navigation
    INSPI(RED) BY HUMAN NATURE 

    INŠPIROVANÁ RODINOU

    (RED) a Fiat: jedinečné partnerstvo, ktoré vedie boj proti pandémiám pri každej kúpe vozidla rodiny Fiat (500X) RED a vytvára tak najetickejší a najvýznamnejší rad. (RED) je organizácia, ktorá bojuje s globálnymi zdravotnými hrozbami, akými sú AIDS a COVID. Nákup produktu (RED) predstavuje súčasne dar Globálnemu fondu na podporu prevencie, liečby, poradenstva, testovania, vzdelávania a opatrovateľskej služby pre komunity, ktoré to najviac potrebujú. Preto sme sa hrdo pripojili k tejto iniciatíve a vytvorili model Fiat (500X) RED, aby ste mohli byť jej súčasťou. Fiat, Jeep a RAM sa v spolupráci s organizáciou (RED) zaviazali v rokoch 2021 – 2023 prispieť do Globálneho fondu minimálne 4 miliónmi USD na pomoc v boji proti zdravotným krízam, akými sú COVID a AIDS. Každé vozidlo (FIAT)RED je produkt (RED) a súčasť tohto záväzku.