Skip to content Skip to navigation
  INSPI(RED) BY HUMAN NATURE 

  500X Sport 

  Vystupuje z masy. 500X SPORT je špičkovou a najbohatšie vybavenou verziou radu 500X. Poskytuje najlepšie prvky z oblasti technológie a komfortu a kombinuje ich s tradičným odvážnym športovým vzhľadom modelu 500X. Ak hľadáte správny prístup, je to ten športový.

  INSPI(RED) BY HUMAN NATURE 

  INŠPIROVANÁ RODINOU

  (RED) a Fiat: jedinečné partnerstvo, ktoré vedie boj proti pandémiám pri každej kúpe vozidla rodiny Fiat (500X) RED a vytvára tak najetickejší a najvýznamnejší rad. (RED) je organizácia, ktorá bojuje s globálnymi zdravotnými hrozbami, akými sú AIDS a COVID. Nákup produktu (RED) predstavuje súčasne dar Globálnemu fondu na podporu prevencie, liečby, poradenstva, testovania, vzdelávania a opatrovateľskej služby pre komunity, ktoré to najviac potrebujú. Preto sme sa hrdo pripojili k tejto iniciatíve a vytvorili model Fiat (500X) RED, aby ste mohli byť jej súčasťou. Fiat, Jeep a RAM sa v spolupráci s organizáciou (RED) zaviazali v rokoch 2021 – 2023 prispieť do Globálneho fondu minimálne 4 miliónmi USD na pomoc v boji proti zdravotným krízam, akými sú COVID a AIDS. Každé vozidlo (FIAT)RED je produkt (RED) a súčasť tohto záväzku.